BeyruhaTurizmBeyruhaTurizm
Forgot password?

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası

Beyruha Turizm Anonim Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası

Beyruha Turizm Anonim Şirketi özel hayatın gizliliğine saygı duymaktadır. Bu nedenle iletişim halinde olduğu tüm paydaşlarının temel hak ve özgürlerini korumak amacıyla veri güvenliği ve işleme politikalarını yürürlükte olan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak gerçekleştirmektedir.

Beyruha Turizm A.Ş. KVK Politikası’nı Okumak İçin Lütfen Tıklayınız.

Beyruha Turizm Anonim Şirketi “Kişisel Veri Sahibi Tarafından Yapılacak Başvurulara İlişkin Form”u Kaydetmek İçin Lütfen Tıklayınız.

Beyruha Turizm A.Ş Gizlilik Politikasını Okumak İçin Lütfen Tıklayınız.